Home
BOOR i-Magazine
Scholen
Intranet
HOME
EDITIES
RUBRIEKEN
ARTIKELENInterview

Filosoof Joep Dohmen pleit voor meer begeleiding bij identiteitsontwikkeling van jongeren

‘Leren verantwoordelijkheid nemen voor eigen handelen'

25 januari 2016

We leven in een tijd waarin oude tradities zijn losgelaten en er geen nieuwe, strak omlijnde morele ijkpunten voor in de plaats zijn gekomen. Bij uitstek een goede uitgangspositie om een autonome identiteit te ontwikkelen! Niets is minder waar, betoogt Joep Dohmen bij een kopje thee. “We worden steeds minder aangestuurd door het geloof en de klassieke moraal en meer en meer door de enorme dynamiek van de wetenschap en technologie, van de markt die ons voortdurend nieuwigheden aanreikt, en de media en de digitale wereld die onze aandacht opslokt. Deze dominante spelers zijn bepalende invloeden die enorm inwerken op onze identiteit. Na de emancipatie en democratisering lijkt vrijheid verworden tot een negatieve vrijheid van antipaternalisme en vrije keuzes.”

Lees het volledige artikel

De laatste decennia is de diversiteit en complexiteit van de leefwereld van jongeren enorm toegenomen. Met keuzestress als nieuw probleem. Filosoof en emeritus hoogleraar Joep Dohmen legt op dit moment de laatste hand aan een boek over hoe jongeren hun leven kunnen vormgeven in een chaotische wereld. “Maximale talentontplooiing klinkt prachtig, maar suggereert ook dat jongeren alles kunnen worden en dat is een gevaarlijke illusie.”

Frans Schouwenburg pleit voor onderwijsinnovatie van onderop

'Voor de inzet van ict op school bestaat geen pasklaar antwoord'

15 januari 2015

Ict is prachtig hulpmiddel om onderwijsinnovatie door te voeren, is de stellige overtuiging van Frans Schouwenburg. Dus niet beginnen met de aanschaf van een touchscreen voor elke schoolklas, omdat dit nu eenmaal hip en happening is en veel mogelijkheden biedt of zorgen dat elke leerling leert omgaan met de nieuwste technologische snufjes, omdat dit aansluit bij de nieuwe tijd. Dat werkt niet, meent Schouwenburg. Uitgangspunt moet zijn de onderwijsvisie van de school. 'Ict wordt in het onderwijs nog te vaak als een doel, als iets aparts gezien. Een schooldirecteur is blij met een bovenschoolse ict-coördinator die het onderwerp oppakt. Er wordt gehoopt op een olievlekwerking, maar die ontstaat niet. Al te vaak zijn dit mensen met een technische achtergrond, die vooral kijken naar de infrastructuur.'

Lees het volledige artikel

Je kunt wel roepen dat je de leerling centraal stelt, maar dat kan eigenlijk niet in de huidige onderwijssetting. Grote klassen, vastliggende programma’s en beperkte onderwijstijd verhinderen dat. Dat kan echt anders. Ook binnen BOOR, zegt Frans Schouwenburg, expert op het gebied van innovatief onderwijs en de rol die ict daarin kan spelen.