HOME
EDITIES
RUBRIEKEN
ARTIKELENIdentiteit: ‘als persoon en team gemotiveerd zijn en dialoog mogelijk maken'

10 oktober 2018

Onderwijs gaat niet alleen over leren rekenen en lezen; het gaat ook over leren met elkaar omgaan. Over ontdekken waar je als mens voor staat en waarom het belangrijk is om er voor elkaar te zijn. Dat is de identiteit die we met elkaar delen binnen het openbaar onderwijs. In deze serie interviews gaat BOOR-bestuurder Anne de Visch Eybergen in gesprek met collega-bestuurders van verschillende onderwijsorganisaties over het thema identiteit. We tasten af waar de raakvlakken liggen en wat de verschillen zijn. In dit interview gaat Anne in gesprek met Ron Kooren, voorzitter van het college van bestuur van ROC Albeda.

 

Harde muziek klinkt uit een ghettoblaster als Anne zich meldt bij de hoofdlocatie van ROC Albeda aan de Rosestraat. In de hal is een sportdocent bezig een work-out te verzorgen voor leerlingen in de vorm van touwtje springen, terwijl twee meter verder een aantal leerlingen met hun studieboeken voor zich zit. Onverstoorbaar gaan zij verder, terwijl Anne een tag ontvangt aan de balie en met de lift naar de vierde etage gaat.

 

Na een hartelijke ontvangst, Ron en Anne kennen elkaar uit hun gezamenlijk tijd op de Hogescholen van Rotterdam, steekt Anne van wal en vertelt Ron het doel van ons bezoek: op zoek naar overeenkomsten en verschillen in identiteit bij collega-bestuurders in de stad. “Albeda heeft een christelijke signatuur, heb jij een christelijke achtergrond Ron?” Ron: “Ik ben wel religieus en spiritueel, van kinds af aan al, maar niet kerkelijk gebonden. Als jongen van een jaar of tien sloot ik weddenschappen af met God of iets wel of niet zou gebeuren. Later voelde ik mij meer op mijn gemak bij de Oosterse mystieke filosofieën als Taoïsme en Boeddhisme, waarbij niet zozeer een Godsbeeld centraal staat maar het oneindige universum. Tussen mijn 25e en 35e ging ik ook regelmatig in retraite in kloosters van de Benedictijnen. Dat zet je wel aan het denken over de essentie van het leven.”

 

Een inspirerende club

“Albeda heb ik leren kennen in mijn tijd bij InHolland” vertelt Ron, “en ik vond het toen al een inspirerende club. Piet Boekhoud was toen nog bij Albeda werkzaam en droeg zorg voor juist de kwetsbare leerlingen. Het is niet voor niets dat Albeda een groot deel niveau 1 en 2 opleidingen verzorgt en een sterk Trajectbureau heeft. De bevlogenheid en betrokkenheid bij deze leerlingen sprak mij zeer aan.”

 

“Uit ons nieuwe strategisch beleidsplan spreekt ook die sociale betrokkenheid, gebaseerd op het christelijk-sociale gedachtengoed van onze naamgever Wil Albeda. Het christelijke zit eveneens in het pluriforme, zorgzaamheid voor iedereen. In het SBP is ook het interculturele, naast het interconfessionele opgenomen. Daarmee refereren we aan de doelgroep die we in Rotterdam Zuid aanspreken en niet uitsluitend christelijke is. Ons mission statement rust op drie pijlers: operationeel, onderwijskundig en allemaal betrokken bij lesgeven – ook de cvb-leden.”

 

“Onze christelijke identiteit blijkt ook uit onze jaarlijkse goede doelen actie voor de stad. Die is ontstaan bij het 25-jarig bestaan, maar houden we er als traditie in. We doen aan zingeving richting studenten: besteden nadrukkelijk aandacht aan hun persoons- en identiteitsvervorming. Een flink aantal personeelsleden met een christelijke achtergrond hecht daar groot belang aan.”

 

Motivatie voor studenten

Anne merkt op dat ze meer overeenkomsten dan verschillen ziet tussen openbare scholen en christelijke scholen. “Misschien is het ook alleen het vertrekpunt dat verschillend is en uit het zich in gedrag niet zoveel anders. Hoe zie jij dit?”

 

Ron beaamt dit. “Ik denk dat het wel klopt, het gaat er tenslotte ook niet om dat je met een etiket op je voorhoofd loopt dat je levensbeschouwelijke identiteit aangeeft. Het gaat om de motivatie die je hebt voor de studenten, het samen werken met anderen. Als college van bestuur geven wij zelf ook lessen en begeleiden we studenten. Dat is een van de leukste dingen die ik doe, daar kijk ik elke week weer naar uit. Jonge mensen ondersteunen die weinig meekrijgen van thuis wegwijs maken in de maatschappij. Dat is het mooiste wat er is.”

“Wij hebben hier op Albeda een ongelofelijk mooie studentenraad. Zeer divers van samenstelling, maar met elkaar in gesprek. Zij brengen ons uitgangspunt van verbondenheid in praktijk, door met elkaar de dialoog op te zoeken. Ik ben daar echt heel trots op.”

 

Dialoog

Anne: “Komen tegenstellingen nooit aan het licht? Hoe gaan jullie op Albeda bijvoorbeeld om met radicaal-fundamentalistische studenten?” Ron: “Het strookt uiteraard niet met onze kernwaarden, dus als leerlingen gewelddadige uitingen in school laten zien, is dat reden voor verwijdering. Maar het is een complex issue, want waar begint het? Met alleen de gedachten in de hoofden van hen, sta je die dan toe of niet? Of pas bij de daadwerkelijke uitingen?”

Gezamenlijk komen Anne en Ron tot een mooie gedeelde slotsom: “Het gaat niet zozeer om het benadrukken van de confessionele of openbare identiteit, maar dat je als persoon en als team gemotiveerd je werk doet en dialoog mogelijk is.”

REACTIES IDENTITEIT: ‘ALS PERSOON EN TEAM GEMOTIVEERD ZIJN EN DIALOOG MOGELIJK MAKEN'

Er zijn nog geen reacties geplaatst.

PLAATS EEN REACTIE
Plaatsen