HOME
EDITIES
RUBRIEKEN
ARTIKELENGaan we alsjeblieft nog meer Engels doen, juf?

EarlyBird

10 april 2017  |  tekst: Renate Mamber

Vijf jaar geleden begon OBS Pluspunt met EarlyBird, een programma voor vroeg vreemdetalenonderwijs Engels. Met een enthousiast team, maar ook met leerkrachten die Engels niet zagen als hun sterkste punt. Nu plukken ze de vruchten: ‘Iedereen is gegroeid, leerlingen en leerkrachten.’

 
 ‘Het is juist heel natuurlijk dat je als leerkracht een fout maakt en je die daarna verbetert'

 

EarlyBird laat kinderen van alle leeftijden op een natuurlijke manier kennismaken met Engels. Het kenmerkt zich door veel coöperatieve, interactieve en speelse lesvormen. Belangrijk is daarbij dat de leerkrachten de Engelse les in het Engels geven en daarnaast nog op gezette tijden alleen Engels met de leerlingen spreken. Adjunct-directeur Dik Verboom begon met het programma met een team dat veranderingsgericht was, maar er waren ook reserves. ‘Sommige leerkrachten hadden niet het gevoel dat Engels hun sterkste vak was’, vertelt Dik. ‘Maar op een gegeven moment moet je gewoon doen. Dan gaat het erom dat iedereen weet dat ze worden geholpen en ze fouten mogen maken.’

De eerste hulp die de leerkrachten krijgen is een cursus Classroom English van het kenniscentrum EarlyBird. Daarnaast biedt het programma veel online filmpjes en items waarin correct Engels wordt gesproken. Daar hebben de leerkrachten volgens Dik veel steun aan. Tenslotte krijgen de leerkrachten coaching van de stuurgroep.

‘In het begin vormden een medewerker van EarlyBird en ik de stuurgroep’, vertelt Dik. ‘Maar na drie jaar stopt de extra begeleiding van het kenniscentrum. Dan zoek je leerkrachten die er affiniteit mee hebben.’ 

 

Successen delen

Vanessa Quechai, leerkracht groep 6/7 en Angela Jansen, leerkracht groep 3, vormen nu de stuurgroep. Als zij voor de klas staan vloeit het Engels met een mooie uitspraak uit hun mond. Maar ze zijn zich ervan bewust dat niet iedereen dat even goed kan. ‘En dat hoeft ook niet’, zegt Angela. ‘Het is juist heel natuurlijk dat je als leerkracht een fout maakt en je die daarna verbetert. Daarmee geef je aan de leerlingen door dat ze fouten mogen maken.’

Als stuurgroep letten Vanessa en Angela op de planningen en de doorgaande leerlijnen. Daarnaast komen ze regelmatig bij hun collega’s in klas om te observeren en te coachen. ‘In het begin was dat best spannend, maar dat wordt minder’, zegt Vanessa, ‘Mensen worden zekerder van zichzelf. En als je ze dan opnieuw observeert, zie je dat ze echt vooruit zijn gegaan.’ Angela: ‘Je ziet ook vooruitgang doordat leerkrachten met elkaar overleggen. Ze delen hun successen met elkaar.’

De reactie van de leerlingen op de lessen is bovendien voor iedereen een grote stimulans. ‘Vaak bedelen de kinderen: gaan we alsjeblief nog meer Engels doen, juf’, vertelt Angela. Ze denkt dat dit voor een groot deel komt door de interactieve en speelse lesvormen. ‘Er zit veel beweging in. Ik ga voor de Engelse les met groep 3 vaak naar het speellokaal. Dan spelen we ‘vliegenmeppertje’ en mogen ze alleen Engelse woorden gebruiken. Of er staan Engelse woorden op hun hoofd en moeten ze raden wie ze zijn. De kinderen kunnen nog geen Engelse zinnen vormen, maar het is verbazend hoeveel woorden ze al kennen.’

 

Durven te praten

Ook in de bovenbouw staat het coöperatieve en interactieve van EarlyBird centraal. Zo kan de les beginnen met een filmpje in het Engels, waarover de kinderen na afloop vragen beantwoorden. Ze mogen in groepjes overleggen, maar wel in het Engels. En ze moeten in het Engels antwoorden met een hele zin. ‘Je merkt dat ze steeds makkelijker praten en ook durven te praten’, zegt Vanessa. ‘Er is minder gêne of angst om fouten te maken.’

Naast EarlyBird gebruikt de school de methodes iPockets (onderbouw) en Backpack (bovenbouw). ‘Het kenniscentrum EarlyBird adviseerde deze programma’s zodat ook grammatica en spelling goed aan bod komen’, zegt Vanessa. ‘Dat is nodig voor de aansluiting met de middelbare school.’

De school heeft de meeste elementen van EarlyBird inmiddels stevig op de rit. Terugkijkend hebben Dik, Vanessa en Angela het gevoel dat iedereen vele stappen heeft gemaakt en dat ze nog steeds groeien. Dik: ‘De laatste paar jaar zie je dat iedereen behoorlijk is gegroeid, leerlingen en ook leerkrachten.’ Vanessa heeft een mooie Engelse spreuk voor het traject dat ze hebben afgelegd: ‘You don’t have to see the whole staircase, just take the first step.’

Online Engels oefenen met Words&Birds

Samen met Oefenweb heeft EarlyBird Words&Birds ontwikkeld: een methodeonafhankelijk, adaptief oefenprogramma waarmee kinderen op hun eigen niveau Engels leren. Kijk voor meer informatie op www.wordsandbirds.nl en kijk de video.

 

 

 

REACTIES GAAN WE ALSJEBLIEFT NOG MEER ENGELS DOEN, JUF?

Er zijn nog geen reacties geplaatst.

PLAATS EEN REACTIE
Plaatsen