HOME
EDITIES
RUBRIEKEN
ARTIKELENSchoolbesturen bundelen hun krachten

Samen inkopen voor goedkoper en betere ICT-infrastructuur

12 februari 2018  |  tekst: Irene Hemels

Eind 2017 richtte een groep van 24 besturen uit basis- en voortgezet onderwijs SIVON (Samen Inkopen Voor Onderwijs Nederland) op. De inkoopcoöperatie wil meer samenwerking, kennisdeling en ‘klantmacht’ organiseren in de sector. BOOR iMagazine sprak met SIVON-lid Frank Tigges van Stichting Klasse. ‘Het onderwijs verdient de beste oplossing voor de beste prijs.’

 

Door onder andere gezamenlijk internetverbindingen, beveiliging en WIFI in te kopen wil SIVON het onderwijs verbeteren met een toekomstbestendige ICT-infrastructuur. En dat is hard nodig, zegt Frank Tigges, voorzitter College van Bestuur van Stichting Klasse en SIVON-lid van het eerste uur. ‘Hoe vaak is het niet zo dat jou als schoolbestuur iets wordt aangeraden door de markt, maar je zelf onvoldoende kennis in huis hebt op dit terrein en daarmee overgeleverd bent aan die markt? Als de markt met een mooi verhaal zegt: Dit moet je doen. Dan ben je als onderwijsorganisatie soms geneigd dat advies te gemakkelijk te volgen. Maar misschien heb je dan niet de beste oplossing tegen de beste prijs gekregen.’

 

Einde versnippering

Nu koopt elk bestuur voor zichzelf in. Aan die versnippering maakt Tigges het liefst meteen een eind. ‘Het is ongelooflijk belangrijk om meer klantmacht in onze sector te organiseren. We laten vaak geld liggen omdat we niet gezamenlijk optrekken als klant. Ons doel is dat we zoveel mogelijk willen doen met onze euro: ons onderwijsgeld is tenslotte gemeenschapsgeld. Veel organisaties zijn niet groot genoeg om slim in te kopen of een aanbesteding te doen. Door gezamenlijke inkoop kun je goedkoper uitkomen. Ook als je niet met de ene aanbesteding wilt meedoen, wil je misschien wel met een andere aanbesteding samen optrekken. Als netwerkorganisatie willen we niet alleen betere kortingen bedingen, maar juist ook een betere kwaliteit. We beschikken nu eenmaal niet allemaal over de optimale kennis die nodig is om goede beslissingen te nemen. Kennisdelen, ervaringen uitwisselen en zo expertise opdoen als collega-besturen is ook belangrijk.’

 

‘Internet op scholen wordt als water: een basisvoorziening die altijd beschikbaar moet zijn’

 

Internet als water

Het gaat erom de ICT-voorzieningen binnen het onderwijs toekomstbestendig te maken, legt Tigges uit. ‘Net als water is internet inmiddels een basisvoorziening dat het altijd moet doen. Iedereen vindt het normaal als we de kraan opendraaien er water van goede kwaliteit uit de kraan stroomt. Dat is met internet ook nodig en dat is nog lang niet overal het geval. Het probleem is dat als internet uitvalt er allerlei digitale hulpmiddelen op school niet meer werken. Het onderwijs ligt dan misschien nog net niet plat, maar heeft er wel onder te lijden. Door samen in te kopen hoef je je als individueel onderwijsbestuur minder zorgen te maken over betrouwbaarheid van het netwerk, maar ook op het gebied van informatiebeveiliging en privacy is het verstandig samen op te trekken. Dat kan dan allemaal veel beter geregeld worden. Het belang van SIVON is vooral om ervoor te zorgen dat onze leerlingen géén last ondervinden. Onze inspanningen zijn gericht op internet zonder haperingen dat snel en betrouwbaar is en dat zowel vandaag als morgen goed functioneert.’

 

Veilig en betrouwbaar

Binnen zijn eigen onderwijsorganisatie is de ICT-infrastructuur best goed op orde, zegt Tigges. Toch is Stichting Klasse lid van de coöperatieve inkoopvereniging. ‘Ik vind het belangrijk om kennis te delen om toekomstbestendige investeringen te doen. Neem de aanscherping van de wet rond privacy en gegevensbeveiliging die in mei van kracht wordt. Dan is het handig om samen op te trekken. Als je digitalisering niet goed regelt dan loop je een risico op datalekken, terwijl je wilt dat gevoelige data netjes beschermd worden. Zeker in het onderwijs waarbij je werkt met persoonlijke informatie van jonge mensen. Daarbij is het nodig om specifieke kennis te bundelen die voor de leden toegankelijk is. We zijn een echte netwerkorganisatie; door een gezamenlijk infrastructuur op te bouwen met een aantal specialisten waar je terecht kan met vragen, vormen we samen een kennisgemeenschap.’

 

'Snel en betrouwbaar internet vandaag en morgen voor onze kinderen’
 

Uitbreiding diensten

SIVON richt zich op dit moment op gezamenlijke inkoop van internetverbindingen en beveiligde draadloze netwerken (WIFI). Tigges: ‘Als je echte veilige netwerken wilt beschermen tegen aanvallen dan moet je je hele netwerk door een soort DDoS-wasstraat laten gaan. Dat kost minimaal 100.000 euro, de meeste schoolbesturen hebben dat niet. Met elkaar kun je dat wel voor elkaar krijgen, waardoor dus ook meer schoolbesturen kunnen kiezen voor die broodnodige netwerkbeveiliging.’ In de toekomst wil SIVON haar diensten uitbreiden naar andere aanpalende gebieden, zoals hardware en leermiddelen.

Bestuursvoorzitter Huub van Blijswijk wil einde gammele ICT-infrastructuur BOOR

Van Blijswijk zet zich als medeoprichter en voorzitter van SIVON actief in voor hoogwaardige ICT. ‘Veel scholen beschikken over onvoldoende kwalitatief hoogwaardige en veilige internetverbindingen. Als ik als wiskundeleraar mijn lessen goed heb voorbereid en maandag op school kom en de verbindingen zijn gammel of liggen eruit dan begin ik mijn week met een achterstand. Je moet kunnen vertrouwen op goede en veilige internetverbindingen en niet allerlei bypasses hoeven te verzinnen als het niet functioneert. Dat geldt ook voor leerlingen: bij goed onderwijs horen goede faciliteiten. Binnen BOOR zijn we er nu echt aan toe om energie te steken in het op orde brengen van onze ICT-infrastructuur. In gezamenlijkheid met andere schoolbesturen bereik je meer en kun je je krachtdadiger opstellen.’

 

HBO en WO hebben het beter voor elkaar

SIVON is opgericht naar voorbeeld van SURF, de ICT-samenwerkingsorganisatie van hoger onderwijs en universiteiten die al langer bestaat. Tigges: ‘SURF zorgt voor een fantastische infrastructuur voor die hele sector. Alle internetverbindingen zijn bijvoorbeeld dubbel uitgevoerd. Het zou me niet verbazen als wij daar ook naar toegaan.’ Aansluiten bij SURF was organisatorisch te complex, samenwerking is er wel. ‘We proberen onze organisatie op dezelfde wijze als SURF in te richten, door ook met leden te werken en we maken gebruik van de lessen die SURF al heeft geleerd. Welke lessen? Hoe je bijvoorbeeld op een slimme manier de markt bevraagt en aanbestedingen uitzet. Ervoor zorgen dat je duidelijk bent in wat je nodig hebt en wat je verwacht.’

REACTIES SCHOOLBESTUREN BUNDELEN HUN KRACHTEN

Er zijn nog geen reacties geplaatst.

PLAATS EEN REACTIE
Plaatsen