HOME
EDITIES
RUBRIEKEN
ARTIKELENBOOR bouwt duurzame schoolgebouwen met oog voor de toekomst

29 oktober 2020  |  tekst: Dorieke Hammink

Een omvangrijk schoolbestuur als BOOR heeft een groot aantal schoolgebouwen in Rotterdam en omstreken in gebruik. Schoolgebouwen worden gebouwd met als uitgangspunt een levensduur van minimaal 40 jaar. In Rotterdam hebben we ook veel prachtige gebouwen die ouder zijn dan dat, maar met een goede renovatie nog prima meekunnen voor de toekomst. Bij BOOR lopen momenteel zo’n twintig bouwprojecten in verschillende fases. Wat ze allemaal gemeen hebben: het zijn duurzame, groene en frisse gebouwen met oog voor de toekomst. In dit artikel geven we graag een kijkje achter de schermen bij enkele van deze pareltjes.


Wolfert Dalton en Mytylschool de Brug: twee nieuwe gebouwen op één terrein

Het bestaande schoolgebouw van Wolfert Dalton in Hillegersberg-Schiebroek is verouderd en past niet meer bij de moderne manier van lesgeven. Ook het gebouw van Mytylschool De Brug voldoet niet meer aan de eisen. Daarom realiseren we samen met de gemeente Rotterdam voor deze scholen twee nieuwe schoolgebouwen met in elk gebouw ook twee gymzalen.


Op dinsdag 13 oktober werd de tijdelijke huisvesting van Wolfert officieel geopend door wethouder Said Kasmi. De leerlingen krijgen hier les, totdat hun nieuwe schoolgebouw in 2022 klaar is. In het nieuwe gebouw is plek voor zo’n 800 leerlingen. Matthijs Ruiterberg, directeur bedrijfsvoering van de Wolfert: “De tijdelijke huisvesting straalt veel kwaliteit uit, passend bij modern Daltononderwijs. Een mooie opstap naar de nieuwe school, dat wordt een parel in Hillegersberg-Schiebroek. Mooi in het groen, volledig duurzaam en heel veel licht en ruimte voor het Daltonderwijs”.


Nu de leerlingen zijn ingetrokken in hun tijdelijke schoolgebouw kan de sloop beginnen. Ook wordt het terrein klaargemaakt voor de bouw van de nieuwe schoolgebouwen en de gymzalen. De eerste paal gaat in het eerste kwartaal van 2021 de grond in. De oplevering van de nieuwbouw voor het Wolfert Dalton is gepland voor de zomer van 2022 en van Mytylschool De Brug voor 2023.


Kindcentrum IJsselmonde: waar onderwijs en zorg elkaar ontmoeten

Afgelopen zomervakantie is de hoofdlocatie van basisschool De Kubus aan de Heindijk in Rotterdam gesloopt. Daarna kon de bouw van Kindcentrum IJsselmonde beginnen. Het nieuwe Kindcentrum biedt onderdak aan een fusieschool van De Kubus en De Groene Palm, SBO Van Heuven Goedhart, de peuter- en buitenschoolse opvang van Peuter & Co, een logopedist, een fysiotherapeut en een diëtetiek-deskundige en een Centrum voor Jeugd en Gezin. Het gebouw wordt medio 2021 opgeleverd.


Het Kindcentrum gaat vanaf het schooljaar 2021/2022 op een andere manier onderwijs geven, legt directeur Lieke Thomassen uit. ,,We laten het traditionele, klassikale onderwijs los. De kinderen werken in verschillende ruimtes in en buiten het gebouw. ‘s Ochtends leren we ze rekenen, taal en sociale vaardigheden en in de middag gaan de leerlingen in ‘ateliers’ aan de slag met vakken als geschiedenis, biologie en aardrijkskunde.’’


De aula wordt het hart en fungeert als centrale ruimte voor bijzondere activiteiten en ontmoeting. Voorzien van een bibliotheek en keuken, maar ook ruimte voor het team om zelfstandig te werken of te ontspannen.


In de middag werken alle leerlingen aan een thema, waar zij tien weken mee bezig zijn. Thomassen: ,,Het bijzondere is dat die thema’s door het hele kindcentrum gedragen worden. De logopedist zal daar dus de oefeningen met een kind op afstemmen.’’ Dit schooljaar krijgen de kinderen van De Kubus en de Groene Palm nog het ‘normale’ onderwijs, maar draaien er ook enkele pilotprojecten volgens het nieuwe systeem. ,,Zo kan iedereen vast wennen. Van leraren tot leerlingen en ouders.’’


Lees ook dit artikel over Kindcentrum IJsselmonde in het AD


Renovatie Olympiacollege: frisse, eigentijdse school in gemeentelijk monument

Het schoolgebouw van het Olympia college ligt aan de Olympiaweg in Rotterdam en is gebouwd tussen 1967 en 1969. Het werd destijds gerealiseerd als nieuwbouw voor de Nicolaas Witsenschool, een technische school voor (onder andere) scheepsbouw. Het gevel- en bouwsysteem van de nieuwbouw was afkomstig uit de scheepvaart. Het gebouw is een gemeentelijk monument. Het uitgangspunt bij de renovatie is dan ook, dat de historische gevel behouden blijft. Op een aantal plekken doen de architecten eigentijdse ingrepen in het ontwerp, waarmee de school weer een toekomstgerichte uitstraling moet krijgen.


De architecten willen de school een uitgesproken identiteit geven, die voor de buitenwereld duidelijk herkenbaar is en waar leerlingen en docenten trots op kunnen zijn, aldus Spring Architecten. “Na de renovatie is het Olympia College weer een frisse, eigentijdse school.”


Speelse, uitnodigende en stoere nieuwbouw voor De Archipel

Leerlingen en het team van De Archipel zetten in de zomer van 2023 de eerste stappen in hun nieuwe school. Op dit moment bevindt het nieuwbouwproject zich in de fase Structuur Ontwerp: een uitwerking op hoofdlijnen. Het architectenbureau OIII uit Amsterdam ontwerpt het nieuwe gebouw, in samenwerking met andere adviseurs. Een extra uitdaging bij dit project was de omgeving: het ontwerp moest passen in de wijk Feijenoord, en rechtdoen aan de bijzondere gebouwen uit de wederopbouwperiode. Leuk detail: in het ontwerp voor het hekwerk is de historie van Feyenoord verwerkt, gesymboliseerd door een kring van mensen rond de school.


OIII heeft een speels, stoer en uitnodigend gebouw ontworpen. Er is gebruikgemaakt van gelijke, ingetogen materialen en naturelle kleuren. Hiermee is een rustige en veilige schoolomgeving gecreëerd. En dat is een vereiste, want de Archipel is een school voor speciaal onderwijs en heeft voor het onderwijs specifiek behoefte aan een prikkelarme omgeving. Zo kan het leren en ontwikkelen zo goed mogelijk bevorderd worden.


De Structuur Ontwerp fase gaat in nauwe samenwerking met alle betrokkenen zoals de schooldirecteur, gemeente Rotterdam, OIII en Suzan de Winter. Suzan is projectleider huisvesting bij BOOR en vertelt: "Het Programma van Eisen, met daarin ruimtelijke en functionele eisen, dient op de juiste wijze te worden vertaald naar een passend ontwerp. In deze fase gaan we na of alle functies van het gebouw op de juiste plek staan of dat ze verplaatst moeten worden van bijvoorbeeld de begane grond naar de eerste verdieping. Ook de positie van het gebouw op de kavel wordt in nauw overleg met gemeente Rotterdam vastgesteld." Hierna start de volgende fase, het Voorlopig Ontwerp.

REACTIES BOOR BOUWT DUURZAME SCHOOLGEBOUWEN MET OOG VOOR DE TOEKOMST

Maikel
02 november 2020
Ik wil graag solliciteren als Congierge, of pedagogische met kinderen .

Bart van der Weij
02 november 2020
Wat een prachtig gebouw zeg. Ik vind dit zeer bijzonder
MVG Bart van der Weij
fred berkien
28 december 2020
De afd. techniek, zoekt mn voor de 4de jaars stageplekken of buitenschoolsleren.

Dit Project biedt hiervoor kansen. kunnen we hierover contacten in jan.


groet

PLAATS EEN REACTIE
Plaatsen