HOME
EDITIES
RUBRIEKEN
ARTIKELENOBS De Schalm heeft het beste lerarenteam 2019

“‘We' dat zijn wij”

09 december 2019  |  tekst: Renate Mamber  |  fotografie: Sanne van der Most

Het team van OBS De Schalm werd in oktober uitgeroepen tot beste lerarenteam van Rotterdam 2019. De leerkrachten zijn blij en verrast. De kleine school op Katendrecht werkt al jaren op eigen wijze aan steeds beter onderwijs en de manier waarop ze dat doen blijkt bijzonderder dan ze hadden gedacht. “De cohesie van het team is groot.”

 

De leerkrachten van De Schalm wonnen de felbegeerde titel van Lerarenteam van het jaar tegen hun eigen verwachting in. Ze moesten het immers opnemen tegen scholen die veel groter waren dan zij. Toch waren ze nog het meest verrast door de manier waarop ze zijn genomineerd, namelijk door de ouders van de leerlingen van de school. “Dat de ouders ons genomineerd hebben!” Directeur Pamela Tjon Appian kan er nog steeds niet over uit. “Eigenlijk was dat voor ons als een prijs op zich.”
De ouders van de leerlingen van De Schalm begeleidden hun nominatie met een uitgebreide brief. Daarin benoemden ze waarom het team van De Schalm deze titel in hun ogen zo verdient. Drie aspecten kwamen daarin steeds terug: contact, betrokkenheid en saamhorigheid.

 

Contact, betrokkenheid en saamhorigheid

 

De ouders schrijven: “De Schalm werkt contact in de hand. De leerkrachten slagen erin alle kinderen de juiste aandacht te geven.” Hoe doen jullie dat?
Louise Vleugel, leerkracht gym en leertijduitbreiding: “Ik denk dat de lijntjes bij ons heel kort zijn, naar elkaar toe en ook naar de leerlingen en ouders toe. We kennen de leerlingen en hun ouders en zij kennen ons allemaal. Als ik een leerling op de gang zie zitten dan maak ik altijd een praatje. Dan vraag ik bijvoorbeeld hoe het is gegaan met voetballen. Zo maak ik ook verbinding tussen school en thuis.”
Pamela: “We investeren erin. De leerlingen zijn van ons allemaal. Tijdens een ouderavond stellen we de school open. Alle leerkrachten zijn aanwezig. We staan allemaal klaar om vragen te beantwoorden.”

 

De ouders schrijven: “Ouders met wat voor achtergrond dan ook, worden meegenomen in het reilen en zeilen van de school.” Voor veel scholen is ouderbetrokkenheid vaak lastig. Bij jullie blijkbaar niet.
Pamela: “We investeren veel in ouderbetrokkenheid. Dat begint al bij de peuters. Onze ouderbegeleider weet veel van de school. Direct als een peuter hier komt spelen, geeft ze ouders informatie over de school. Ook hebben we een klankbordgroep met daarin ouders die in de nieuwbouw op Katendrecht wonen. We praten zonder agenda over van alles en nog wat. Op die manier krijg ik veel input. Bovendien betrekken we ouders bij alle ontwikkelingen. We hebben bijvoorbeeld digitale leermiddelen op school geïntroduceerd. Daarbij hebben we stap voor de stap de ouders betrokken.”

 

Betrokkenheid is bij jullie meer dan alleen ouderbetrokkenheid. Het is ook de betrokkenheid van de leerlingen bij hun eigen leren.
“We zijn een paar jaar geleden begonnen met leren inzichtelijk te maken. We werken met kaarten in de klas met daarop de leerdoelen, de succescriteria en de vorderingen per onderwerp en leerling. Zo kunnen leerlingen en ouders op een overzichtelijke manier zien waar ze mee bezig zijn. Dat maakt hen meer betrokken.”

 

Ook de leerkrachten zijn volgens de ouders heel betrokken.
“Ja. Om een voorbeeld te noemen: de leerlingen op deze school hebben een uur en kwartier extra leertijd per week. Die besteden we aan podiumkunsten zoals dans en theater. Vakdocenten geven deze lessen, maar daarbij zijn ook de eigen leerkrachten aanwezig. Vakdocent en leerkracht stellen samen de leerdoelen en de doorgaande leerlijnen op.”

 

De ouders roemden de saamhorigheid. In de eerste plaats de saamhorigheid onder de leerlingen. Zo kennen de oudere leerlingen de namen van de jongere leerlingen en groeten ze elkaar ook buiten school.
“Voor een deel komt dat door de kleinschaligheid van de school. Dat maakt het makkelijker om iedereen te kennen. Maar het komt ook door hoe wij het buiten spelen hebben georganiseerd. Leerlingen uit groep 7 en 8 begeleiden activiteiten van de lagere groepen. Ook de aandacht die wij geven aan podiumkunsten helpt erbij.”

 

Hoe dan?
“Bij podiumkunsten werk je veel aan de zogenoemde social skills. Je werkt aan creëren, empathie, reflecteren op wat je doet en problemen oplossen. Als je je kunt verplaatsen in iemand anders, helpt dat bij je sociale vaardigheden. Kijk naar dit filmpje waarin deze groep een dans doet. Zie hoe de kinderen hier moeten samenwerken, hoe dicht ze tegen elkaar aan staan. Dat kan alleen als je je veilig voelt in de groep.”

 

Er staat altijd iemand op om de kar te trekken

 

De saamhorigheid geldt ook voor jullie als team.
“We komen niet bij elkaar op de verjaardag, maar we kunnen op elkaar rekenen. ‘We’, dat zijn wij. Dus als er iets gedaan moet worden, dan wachten we niet af. We zijn allemaal expert op een bepaald vlak. Er staat altijd iemand op om op een bepaald gebied de kar te trekken waar de anderen bij kunnen aansluiten. En we informeren elkaar goed. Via de kalender, app en nieuwsbrief houdt iedereen elkaar op de hoogte van waar ze mee bezig zijn.”

 

De ouders besluiten hun brief met: “De leerkrachten van De Schalm gaan helemaal voor waar ze voor staan, ze zijn gedreven en zeer professioneel.” Wat zien de leerkrachten zelf als hun kracht? Een greep uit de antwoorden:
Saskia Westerink, leerkracht groep 6 en 7: “Dat we proberen de huidige ontwikkelingen in het onderwijs, zoals tablets en buitenlessen, bij te benen, dat we daar als team in ‘duiken’. De ene leerkracht denkt ‘dat ga ik direct proberen’ en de anderen worden meegenomen in het enthousiasme. We zijn verschillende mensen en we krijgen de ruimte om verschillend te zijn. Dat maakt ons een sterk team, denk ik.”
Edwin Huvermann, leerkracht groep 7: “We zijn een hecht team met veel verantwoordelijkheidsgevoel. We geloven allemaal in wat we doen. We kunnen een goede leerkracht zijn, omdat we een goed team zijn.”
Rob van der Laan, leerkracht groep 8: “De cohesie van het team. Het is geen los zand. Iedereen doet zijn ding, maar communiceert helder en relaxed. Iedereen is er voor elkaar op een heel vanzelfsprekende manier. En er is een directie die de leerkracht voorop stelt.”
Mark van Zoest, leerkracht groep 5: “Je zou eigenlijk niet moeten spreken van het beste lerarenteam, maar van het beste schoolteam. We vormen met de hele school een team: leerkrachten, ouders, leerlingen en ook conciërge en schoonmaker. Iedereen hoort erbij.”

REACTIES OBS DE SCHALM HEEFT HET BESTE LERARENTEAM 2019

Er zijn nog geen reacties geplaatst.

PLAATS EEN REACTIE
Plaatsen