HOME
EDITIES
RUBRIEKEN
ARTIKELENOp naar de middelbare!

26 juni 2023  |  tekst: Karin Koolen  |  fotografie: Jantine Muilwijk

Alicja Kowalska (11) en Ismaïl Toker (12) van OBS Pierre Bayle/OBS de Vier Leeuwen zijn er meer dan klaar voor: volgend schooljaar starten zij beiden op de middelbare school. Alicja gaat naar het Rudolf Steiner College, Ismaïl koos voor Wolfert Tweetalig. “Best een beetje spannend maar vooral heel erg leuk!”

 

Het einde is nu echt in zicht. Nog een paar weken tot de  zomervakantie. Met Alicja zijn we in een van de lokalen neergestreken en wachten op Ismaïl. Alicja zit in groep 8B en kreeg dit jaar een vwo-advies.

 

“Ik wist eigenlijk altijd al dat ik naar het Rudolf Steiner College wilde”, vertelt ze desgevraagd. “Het is een vrije school met veel aandacht voor persoonlijke ontwikkeling. Naast de basisvakken kun je ook lessen volgen om je talenten te ontdekken, zoals kunst en muziek. Eigenlijk gaat het vooral om plezier hebben in leren. Leren in de breedste zin van het woord. Dat past mij heel goed.” Ook nu doet Alicja dat al. “Als ik thuiskom na een schooldag, begin ik niet meteen aan mijn huiswerk; ik ga bijvoorbeeld eerst tekenen of keramieken. Ná mijn huiswerk speel ik graag piano. Die combinatie werkt voor mij heel goed.”

 

Engels

Ismaïl - uit groep 8A - heeft zich inmiddels bij ons gevoegd. Na een korte begroeting neemt hij naast Alicja plaats aan tafel. Beide leerlingen zijn mooi aangekleed voor de foto die straks gemaakt zal worden. Met hun handen voor zich op tafel gevouwen, zitten ze een tikje onwennig naast elkaar voor het interview.

Ook Ismaïl kreeg een vwo-advies en maakte een al even bewuste keuze voor een middelbare school: Wolfert Tweetalig.

Ismaïl: “Ik denk dat goed Engels spreken je verder helpt in het leven, voor studie of werk. Je kunt je overal verstaanbaar maken. Je krijgt op Wolfert Tweetalig ook een extra diploma. Dat is mooi meegenomen.”

 

Wat ze willen gaan doen later? Ismaïl weet het al en zijn ambities zijn groot. Niet alleen wil hij piloot worden maar hij wil ook een eigen airline. “Ik wist al dat ik piloot wilde worden vanaf het moment dat ik hoorde wat het was”, glimlacht hij. “Die studie duurt vier a vijf jaar. Als je ervaring hebt, en je bent goed, kun je een eigen airline opzetten.” Nu al speelt hij graag vliegspellen en simulaties.

Alicja twijfelt nog. “Maar waarschijnlijk iets in de wetenschap. Ik hou van wiskunde. Maar ik wil ook mijn creativiteit kwijt kunnen. Eigenlijk is wetenschap per definitie creatief: je moet immers dingen bedenken. Als je aan grote projecten meewerkt, is er misschien wel gelegenheid voor een meer creatieve invalshoek - wie weet.”

 

Wegwijs

Is de stap naar de middelbare school nog spannend? Beiden halen hun schouders op, kijken elkaar even aan. “Een beetje”, begint Alicja. “Ik zal mijn oude vrienden missen. Je verandert dan natuurlijk elk jaar van klas, dus dat zal wel wennen. Je moet de docenten leren kennen en zij jou - ze moeten leren hoe jij het beste leert. Je staat meer op eigen benen. Maar ik kijk er vooral naar uit.”

Dat geldt ook voor Ismaïl: “Ik heb familie op het Wolfert zitten; een neef en een nicht. Zij hebben me al wegwijs gemaakt en voorbereid op wat er gaat komen.”

 

Ruimte

Alicja komt oorspronkelijk van OBS Pierre Bayle; Ismaïl van OBS de Vier Leeuwen. Tot dit interview kenden ze elkaar eigenlijk alleen van gezicht. De fusie tussen de twee basisscholen (zie kader) zorgde voor een roerig jaar met de nodige uitdagingen. Maar leverde óók nieuwe inzichten en vriendschappen op. Zo is Ismaïl gaan schaken en vond Alicja eindelijk een vriendin die haar passie voor Harry Potter deelde.

De nieuwbouwlocatie is klaar in 2026. Dat gaan deze twee leerlingen niet meer meemaken. Maar wat hopen ze voor de leerlingen die het pand wel zullen gaan betrekken?

Alicja hoopt vooral dat er ruimte komt. Letterlijk: genoeg lokalen zodat een leerling die extra hulp nodig heeft apart kan zitten met een extra docent. Figuurlijk: ruimte voor iedereen om zichzelf te kunnen zijn en zich te mogen ontplooien. 

Ismaïl richt zijn dromen vooral op zijn broertje, die nu in groep vier zit: “Ik heb altijd een leuke tijd gehad op school, zeker voor de samenvoeging was het heel vertrouwd en gezellig met de klas. Ik hoop dat mijn broertje straks dezelfde ervaring heeft op de nieuwe school. Dat de directeur blijft, dat de docenten blijven en dat er niks meer veranderd. Ik vind het ook fijn dat dit pand zal blijven staan. Dan kan ik altijd langslopen en zeggen: ‘Dit was mijn school.’”

Eén school, een goed programma en een sterk team

 

Sinds dit schooljaar vormen OBS Pierre Bayle en OBS de Vier Leeuwen samen een reguliere openbare school in Crooswijk. Nu huist de school nog in het pand van de Vier Leeuwen, vanaf januari 2026 in een prachtige nieuwbouwlocatie aan het Alberta Wellingpad in Nieuw-Crooswijk.

 

Het samenvoegen van twee basisscholen is een uitdaging, stelt directeur Martijn van der Leeden. Toch was het een hele logische stap. “Op de Vier Leeuwen zaten vorig schooljaar 145 kinderen, op de Pierre Bayle zo’n tachtig a negentig. Met zo weinig leerlingen in een groot en duur schoolgebouw, is het lastig om goed onderwijs te geven. Je krijgt dan een situatie met veel combinatieklassen.”

 

Martijn begon in augustus aan deze klus, met veel ervaring op de teller en nog meer zin om zich in deze uitdagende kluif vast te bijten. “Je brengt twee teams met verschillende achtergronden samen. De Vier Leeuwen was bezig met talentontwikkeling, zoals muziek, dans; Pierre Bayle streefde er juist naar een inclusieve school te worden. Hoe breng je dat samen? Welke didactische aanpassingen zijn nodig, welke keuzes maak je in methoden en werkwijzen? Het doel is nu om een sterk team en een goed onderwijsprogramma te creëren. Voor alle vaklessen is vooralsnog minder ruimte; het programma werd gewoon te vol. 

 

Straks huist de school in een mooi gebouw met een rijke, warme uitstraling die perfect opgaat in de wijk en haar groene ambities. “We zijn nu met de inrichting bezig; waar komt welke deur? We willen een functioneel gebouw maar niet saai. Open en toegankelijk, verwelkomend voor iedereen.” 

Dat nieuwe gebouw is eind 2025 klaar. Maar Martijn is geduldig. “We zitten niet op de schopstoel. Ons huidige gebouw is misschien niet modern maar we kunnen hier prima werken. Ondertussen werken we hard aan één school, een goed programma en een sterk team. Dat brengen we straks in een keer over naar de nieuwbouw.”

 

Als de bouw begonnen is, zullen er foto’s in school opgehangen worden, om de leerlingen deelgenoot te maken. En er wordt nog hard nagedacht over een naam. “Als we er straks een stuk of drie hebben waar wij een goed gevoel bij hebben, kunnen we samen een keuze maken.” 

REACTIES OP NAAR DE MIDDELBARE!

Er zijn nog geen reacties geplaatst.

PLAATS EEN REACTIE
Plaatsen