HOME
EDITIES
RUBRIEKEN
ARTIKELENDennis van Zundert, directeur BOOR Services: ‘We bieden scholen ondersteuning op maat'

14 december 2016  |  tekst: Irene Hemels

Over twee weken is het D-day: vanaf 1 januari voert BOOR Services de gehele financiële-, salaris- en personeelsadministratie en alle HR-taken zelf uit. Dan is de inbesteding een feit en gaat ook BOOR Selectie van start. Directeur BOOR Services Dennis van Zundert: ‘We willen scholen op maat ondersteunen bij het geven van onderwijs en meer voordeel halen uit het feit dat we een grote club zijn.’

 

Directeur BOOR Services Dennis van Zundert is een opgewekt man. ‘Als het goed gaat merkt de gemiddelde medewerker niet zo veel van de inbesteding. Het meest opmerkelijke zal zijn dat op je salarisstrook voortaan BOOR Services staat in plaats van administratiekantoor Vizyr.’ Achter de schermen is hard gewerkt om de administratieve dienstverlening per 1 januari in eigen beheer te doen. Toch zal niet alles in één keer vlekkeloos verlopen, waarschuwt Van Zundert. ‘Er is een goede werkoverdracht, de systemen zijn ingeregeld en alle data zijn op elkaar afgestemd, maar ik hoop dat scholen begrijpen dat hier en daar best een keer een foute boeking voorkomt omdat medewerkers niet meteen weten waar een factuur thuishoort. Alles is nieuw. Geef ons wat tijd om het goed in te regelen.’

 

Bredere dienstverlening

De inbesteding van de administratieve diensten maakt deel uit van een grotere operatie waarbij de facilitaire ondersteuning binnen BOOR verbetert. BOOR Services wordt servicebureau met specialistische kennis in huis zodat het bestuur, de schoolleiding en de individuele medewerkers goed ondersteund worden. Van Zundert: ‘We willen veel zichtbaarder zijn en bestuur en scholen praktischer ondersteunen en meer bieden dan we tot nu toe deden. Scholen moeten terechtkunnen met al hun vragen rond financiën, huisvesting, ICT, personeelszaken en onderwijskwaliteit. Naast het zelf uitvoeren van de administratieve taken gaan we de dienstverlening aan de scholen dus verbreden. Waar scholen nu nog gebruik maken van externe adviseurs, kunnen zij straks hun vragen stellen aan experts van BOOR Services. Dat scheelt in de jaarlijkse kosten. Primair willen we scholen beter faciliteren zodat zij zich optimaal kunnen richten op datgene waar ze goed in zijn: onderwijs geven.’

 

Adviseurs werken op de scholen

In de loop van 2017 worden financieel adviseurs en HR-adviseurs aan BOOR Services toegevoegd naast de bestaande onderwijskwaliteit- en huisvestingadviseurs. Deze adviseurs met een breed palet aan kennis, kunde en ervaring fungeren straks als dé vraagbaak voor scholen. Van Zundert: ‘De nieuwe adviseurs zijn er voor elke uitdaging waar een school voor komt te staan. Idealiter gaan bijvoorbeeld onze financieel adviseurs met grote regelmaat langs bij de scholen om mee te kijken met financiën en budget. Het gaat daarbij om maatwerk. Een aantal scholen in het vo heeft een eigen financiële administratie en hoofd financiën. Zij zullen minder behoefte hebben aan meekijken, maar voor een kleine basisschool zonder boekhouder kan dat anders zijn. Hier verzamelt de directeur zijn eigen facturen en werkt soms op zondagavond de kas bij in plaats van naar Studio Sport te kijken. Dat kan anders.’

 

BOOR Services zorgt voor de verbinding

De adviseurs van BOOR Services kennen de scholen en de BOOR organisatie goed en kunnen vragen en uitdagingen daardoor in breder perspectief plaatsen. Ook dat leidt tot een kwaliteitsverbetering, meent Van Zundert. BOOR Services wil meer betekenen als het gaat om van elkaar leren en leggen van onderlinge verbindingen. ‘Op veel scholen spelen dezelfde problemen. Hoe gaaf zou het zijn als jij een probleem hebt, en de adviseur heeft dat op een andere school ook meegemaakt en kan daardoor een beproefde oplossing aandragen! Via de adviseurs kun je als scholen kennis met elkaar delen. Daarnaast weten de verschillende experts elkaar te vinden, leggen zij verbinding tussen ontwikkelingen op scholen en kunnen zij bijvoorbeeld teams met elkaar in contact brengen. De verschillende adviseurs die een school ondersteunen, werken zoveel mogelijk op de scholen. Zij zijn af en toe op kantoor om hun collega-experts te ontmoeten om uitdagingen vanuit BOOR Services integraal op te pakken.’

 

Schaalgrootte heeft veel voordelen

Er wordt nog te weinig gebruikgemaakt van het feit dat BOOR een grote organisatie is. Neem ICT. Sommige scholen zijn afhankelijk van een enthousiaste leraar die ICT naar een hoger plan weet te brengen. Dat is op zich prima. Maar het kan ook anders. ‘Als het op deze manier werkt dan werkt het, daar komen wij als BOOR Services niet aan. Scholen houden hun eigen autonomie en verantwoordelijkheid. Maar elke school verdient het dat de ICT helemaal op orde is, dat moet niet afhangen van het feit of je een bepaalde deskundigheid niet in huis hebt of te klein bent om zaken te realiseren. Je kunt grotere stappen maken als je BOOR breed kijkt naar vraagstukken als ‘hoe kan ik al mijn scholen een wifinetwerk geven’ of ‘hoe kan ik een goede deal maken met een digibordleverancier’. Als BOOR Services willen we scholen graag ontlasten. Of dat nu om inkoopbeleid gaat, aanreiken van een voorbeeld van een pestprotocol of een model voor een RI&E (risico-inventarisatie en evaluatie, red.). Als scholen ergens mee zitten, moeten ze bij ons terechtkunnen.’

 

BOOR Selectie gaat van start

Met ingang van 1 januari gaat BOOR ook de HR-expertdiensten zelf uitvoeren. Denk hierbij aan onder meer de werving, selectie en plaatsing van invalkrachten. Hiervoor is BOOR Selectie opgericht dat meer is dan invalpool bij ziekte, benadrukt Van Zundert. ‘Was het voorheen vooral een noodopvang. Nu willen we echt een tandje verder gaan. BOOR Selectie moet je zien als een professionaliseringstool waarmee we de goede mensen aan ons proberen te binden en inzetten op kwaliteit en ontwikkeling. Een dynamische club van medewerkers en invallers die worden opgeleid en met elkaar samenwerkt. De vervangingspool kan als springplank dienen voor mensen die de ambitie hebben om zich in heel korte tijd te ontwikkelen en willen ervaren hoe het is om bij BOOR te werken. Mensen die van daaruit zeggen: dit type onderwijs past bij mij en bij deze school wil ik terecht.’

Contactgegevens

BOOR Selectie: 

06 24 95 44 31

 

Financiële administratie:

010 25 40 860

 

Personeels- en salarisadministratie vo:

010 254 08 70

 

Personeels- en salarisadministratie po, so/vso:

010 254 08 90

REACTIES DENNIS VAN ZUNDERT, DIRECTEUR BOOR SERVICES: ‘WE BIEDEN SCHOLEN ONDERSTEUNING OP MAAT'

Er zijn nog geen reacties geplaatst.

PLAATS EEN REACTIE
Plaatsen