HOME
EDITIES
RUBRIEKEN
ARTIKELENKritische vriend

Erica Griffioen

‘Tutoren geven leerlingen quality time'

09 oktober 2014

Bewust koos Erica Griffioen voor een zwarte school om haar maatschappelijke betrokkenheid vorm te geven en haar kennis over taalverwerving in te zetten. Vanwege de inspirerende directeur werd het De Schalm. 'Daar waar het hardste nodig is, ben ik het liefst. Er zitten heel veel kinderen waarvan je weet dat daar niet alles uitkomt van wat er in potentie in zit. Dat heeft te maken met het milieu waarin ze opgroeien en waar ze niet uitkomen. Dat is mijn grootste motivatie. We kennen allemaal wel de verhalen dat allochtone jongens automatisch een vmbo-advies krijgen, terwijl ze veel meer kunnen.'

Lees het volledige artikel

Kritische vrienden van BOOR hebben een onderwijshart en ondersteunen BOOR vanuit hun specifieke deskundigheid. Regelmatig laten zij zich zien op de werkvloer of valt hun naam. Op vrijwillige basis adviseren zij de organisatie en houden een spiegel voor. In deze aflevering introduceren wij Erica Griffioen, die als vrijwillige tutor elke week op obs De Schalm aan de slag is.

Luc Stevens

'Ga met elke leerling een authentieke relatie aan'

16 juli 2014

De term passend onderwijs vindt hij absurd: dat was toch altijd al de bedoeling? En opbrengstgericht onderwijs is een pleonasme. Velen kennen Luc Stevens als criticaster van vanzelfsprekendheden binnen het onderwijs. Talentverlies is volgens hem inherent aan het huidige onderwijssysteem. Het onderwijs zelf genereert motivatie- en gedragsproblemen, omdat teveel gekeken wordt naar problemen in plaats van kansen. Deze kritische denker van het onderwijs introduceert binnen BOOR het vrijwillige nascholingstraject De gelukkige klas, vrij naar Theo Thijssen, Nederlands bekendste onderwijzer. Eerst het kind, dan de leerling, is zijn lijfspreuk.

Lees het volledige artikel

Kritische vrienden van BOOR hebben een onderwijshart en ondersteunen BOOR vanuit hun specifieke deskundigheid. Regelmatig laten zij zich zien op de werkvloer of valt hun naam. Op vrijwillige basis adviseren zij de organisatie en houden een spiegel voor. In deze aflevering introduceren wij Luc Stevens, emeritus hoogleraar orthopedagogiek en founding father van ontwikkelinstituut NIVOZ.

Paul Bemelen

‘Morgen beter willen zijn dan vandaag'

02 juli 2014

‘Het bijzondere van BOOR is dat de organisatie gelijktijdig een proces van structuur- en cultuurverandering doormaakt.’ En dat is geen kleinigheid haast Paul Bemelen te zeggen. Het is een uitdaging van formaat waar alle mensen binnen de organisatie voor staan. ‘Het gezond maken van het scholenbestand is onvermijdelijk. In het bedrijfsleven saneer je zo snel en kort mogelijk om pas daarna te werken aan cultuurverandering. In het onderwijs kan een structuurverandering niet snel plaatsvinden, dat duurt al gauw een aantal jaar. Maar zo lang kun je niet wachten met werken aan de verbetering van je onderwijskwaliteit. Je moet dus gelijktijdig twee veranderingen doorvoeren. Een unieke situatie.’

Lees het volledige artikel

Kritische vrienden van BOOR hebben een onderwijshart en ondersteunen BOOR vanuit hun specifieke deskundigheid. Regelmatig laten zij zich zien op de werkvloer of valt hun naam. Op vrijwillige basis adviseren zij de organisatie en houden een spiegel voor. In deze aflevering introduceren wij Paul Bemelen, voormalig basisschoolleerkracht en directeur.

Jozef Kok

‘BOOR heeft een pittige tijd voor de boeg'

13 juni 2014

Voorzitter van college van bestuur Huub van Blijswijk kon wel wat steun gebruiken, legt Jozef Kok zijn bemoeienis uit. ‘It is lonely at the top. In eerste instantie fungeer ik als gesprekspartner voor Huub, die ik onder andere ken uit zijn Haagse tijd als een ervaren bestuurder en iemand die kritiek verwelkomt. Van Blijswijk heeft zelfs even getwijfeld of het hem wel zou lukken in Rotterdam. De managementcultuur van afwachten die hij binnen BOOR aantrof verraste hem. Als jij het niet kunt dan kan niemand het, zei ik hem. Zover ik het kan beoordelen, is het probleem niet eens zozeer de financiële situatie, maar het gebrek aan verantwoordelijkheid nemen voor elkaar. Het gevoel ontbreekt deel uit te maken van een grote organisatie waar je bij wilt horen.’

Lees het volledige artikel

Kritische vrienden van BOOR hebben een onderwijshart en ondersteunen BOOR vanuit hun specifieke deskundigheid. Regelmatig laten zij zich zien op de werkvloer of valt hun naam. Op vrijwillige basis adviseren zij de organisatie en houden een spiegel voor. In deze aflevering introduceren wij Jozef Kok, voormalig directeur KPC Groep.

Theo Storimans

‘Kwaliteit van onderwijs verbeter je door je te richten op wat goed gaat op scholen'

03 juni 2014

Als oud inspecteur is Storimans gepokt en gemazeld in het bekijken en beoordelen van de kwaliteit van het onderwijs in al zijn facetten. Hij is er de persoon niet naar om als wonderdokter te worden binnengehaald. Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg lijkt zijn levenshouding. Op de achtergrond wil hij opereren. Dat is bovendien in lijn met zijn visie op onderwijs. Storimans: ‘De kinderen, daar gaat het mij om. In het onderwijs doe je het nooit alleen. Onderwijs maak je samen.’

Lees het volledige artikel

Kritische vrienden van BOOR hebben een onderwijshart en ondersteunen BOOR vanuit hun specifieke deskundigheid. Regelmatig laten zij zich zien op de werkvloer of valt hun naam. Op vrijwillige basis adviseren zij de organisatie en houden een spiegel voor. In deze aflevering introduceren wij oud-onderwijsinspecteur Theo Storimans.