HOME
EDITIES
RUBRIEKEN
ARTIKELENVernieuwd toezicht van de Onderwijsinspectie helpt BOOR vooruit

Interview hoofd Onderwijskwaliteit

02 oktober 2017  |  tekst: Irene Hemels  |  fotografie: Jan van der Meijde

Sinds 1 augustus is het toezicht van de Onderwijsinspectie op de scholen veranderd. Met de nieuwe manier van toezichthouden kan BOOR beter haar eigen kwaliteiten tonen, zegt Petra den Hollander, afdelingshoofd Onderwijskwaliteit bij BOOR. ‘Er is veel meer ruimte voor ons meerkleurige verhaal. Elke school kan zijn eigen gezicht, zijn eigen kracht laten zien.’

 

De grote verandering in het nieuwe toezicht is met name de start van het onderzoek dat de Onderwijsinspectie om de vier jaar uitvoert. Petra den Hollander: ‘Voorheen kwam de inspectie op verschillende scholen langs, had een oordeel over die scholen en zei vervolgens in een gesprek met het bestuur: ik heb dat gezien en wat ga je daaraan doen? Dat voelt als tamelijk reactief. Nu zegt de inspectie: jij bent bestuurder over een groot aantal scholen, vertel nu eens hoe je dat doet? Hoe weet jij wat er zoal speelt en hoe ga je daarmee om? Werk je cyclisch? Systematisch? Hoe ziet de onderbouwing eruit? De bestuurders worden meer op de bestuurdersstoel gezet. De centrale vraag is nu: ben jij in control? Daarna bezoekt de inspectie scholen om te bekijken of ze het verhaal van het bestuur herkent in het verhaal van de werkvloer.’

 

Aan ambitie geen gebrek

De inspectie wil scholen met de nieuwe manier van toezichthouden uitdagen om de kwaliteit van hun onderwijs te verhogen. Den Hollander spreekt van een paradigmashift. ‘De scope van de inspectie is verplaatst van controle achteraf naar meten van kwaliteitszorg. We kunnen als BOOR nu echt ons eigen verhaal vertellen. Aan ambitie geen gebrek. Wij willen het best denkbare openbare onderwijs in Rotterdam zijn en krijgen nu meer ruimte om dat te laten zien.’

 

Eigen gezicht

Deze waarderende manier van auditen, zoals Den Hollander het noemt, biedt volgens haar volop kansen voor scholen van BOOR. ‘Beleid wordt hier niet van bovenaf opgelegd. Het is echt een heen en weer beweging. In de nieuwe manier van toezichthouden krijgen we de kans om dat te laten zien. Doordat de inspectie met een bredere blik gaat kijken, kunnen we het verhaal van de stad Rotterdam meenemen, vertellen waarom we doen wat we doen en laten zien hoe we tot onze keuzes komen. Dat geldt ook voor individuele scholen. De BOOR-ambities vormen weliswaar de paraplu, maar elke school geeft daar op een andere manier vorm aan. Zij krijgen de kans om hun eigen kracht te laten zien.’

 

Onderzoekende houding

Het nieuwe toezichtkader geeft daarmee een impuls aan de kwaliteitscyclus van BOOR. ‘Na vier jaar hard werken met z’n allen staan we er zowel onderwijskundig als financieel goed voor. Hoe mooi is het om nu nog meer vanuit een systematische kwaliteitscyclus verder ons werk te doen. Het grote gevaar is om na vier jaar te zeggen: we zijn half boven die berg, het is goed zo. Nu is het moment om door te pakken. Door dit toezichtkader wordt de onderzoekende houding van ons allemaal geprikkeld. Waarom doe ik het, hoe doe ik het en zoals ik het doe had ik het ook zo bedacht? Pas toe of leg uit. Zoals het gesprek straks met de inspectie plaatsvindt, willen we het ook binnen de scholen hebben. We willen elkaar stimuleren om elkaars eigen verhaal te vertellen. Waar ga jij voor als school? Waar ben je trots op?’

 

Samen leren

Door een verlegging van onze scope ontstaat een volgende fase in verantwoording binnen BOOR, aldus Den Hollander. ‘Ik hoop dat we steeds meer met elkaar gaan zoeken naar: doe ik wat ik wil? Waar ben ik trots op? Ik heb een curriculum, maar heb ik ook mijn eigen ambities als schoolleider en leerkracht? Je zit in het onderwijs omdat je kinderen een stap verder wilt brengen. Het persoonlijke verhaal daarbij moeten we meer met elkaar gaan delen en uitdragen. Van ieders eigen enthousiaste verhaal, met de good en de bad practices die daarbij horen, kunnen we leren. Ik gun onszelf iets meer eigenwijsheid en ambitie om uit te leggen waarom je doet wat je doet. Dat is de manier om ons onderwijs nog beter te krijgen.’

Onderwijsinspectie: van ‘afrekenen’ naar eigen ambities

Om de kwaliteit van het onderwijs te bewaken controleert de Onderwijsinspectie of de resultaten van scholen voldoen aan de wettelijke eisen die daaraan gesteld zijn. Vanaf 1 augustus 2017 begint het vierjaarlijkse onderzoek niet meer bij het bekende schoolbezoek, maar bij het bestuur. Het bestuur is immers primair verantwoordelijk voor de kwaliteit en van haar mag je verwachten dat zij weet wat er op zijn scholen gebeurt. De inspectie wil weten welke ambities het bestuur heeft en op welke manier ze denkt die te realiseren. De Onderwijsinspectie gaat dus eerst met het schoolbestuur om de tafel en bezoekt daarna steekproefsgewijs een aantal scholen binnen het bestuur.

 

Beoordeling op de schop

De waardering die een school krijgt, verandert ook: onderwijs moet voldoen aan de wettelijke eisen (en krijgt daarmee een onvoldoende of voldoende), maar moet daarnaast ook invulling geven aan hogere ambities. Als dat laatste het geval is krijgt de school de waardering goed. Mbo en hbo werken al op deze manier.

 

De Uitdaging van de bovenschools directeur

Met het nieuwe toezicht verandert ook de rol van buitenschools directeur. De bovenschools directeur krijgt een monitorende rol (data gestuurd werken) en wordt meer sparringpartner en kritische vriend die stimuleert en differentieert. Immers, elke school is anders. Annemiek Dijkhuizen: ‘Wij vinden dit een gewenste ontwikkeling. We merken wel dat het een grote verandering is in denken en handelen van de school. De school wordt uitgenodigd om vooraf na te denken over de wijze van presenteren aan de inspectie en kan haar vastgestelde ambities een gezicht geven in de dagelijkse praktijk. Onze ervaring is dat de onderwijsinspectie hier veel meer oog voor heeft dan voorheen. Als BOOR zijnde hanteren wij de slogan “de basis op orde” en dagen we de scholen uit om hoge verwachtingen naar leerlingen en de hele schoolorganisatie uit te dragen.’

REACTIES VERNIEUWD TOEZICHT VAN DE ONDERWIJSINSPECTIE HELPT BOOR VOORUIT

Er zijn nog geen reacties geplaatst.

PLAATS EEN REACTIE
Plaatsen