HOME
EDITIES
RUBRIEKEN
ARTIKELENVerschillen vallen weg als je samenwerkt

Leerlingen van Wolfert Dalton en Mytylschool De Brug filmen bijzondere ontmoetingen

17 april 2023  |  tekst: Marlies van der Neut

Als documentairemakers doken de leerlingen van Wolfert Dalton en Mytylschool De Brug in verhalen van uiteenlopende personen bij KunstPakt-project De Argonauten. Respect voor de ander, samenwerken en trots mogen zijn, stonden centraal.

 

Wolfert Dalton en Mytylschool De Brug krijgen allebei een nieuw schoolgebouw op een gezamenlijke campus aan de Argonautenweg. Een uitstekende aanleiding om meer en vaker de samenwerking op te zoeken. Het zijn twee heel verschillende scholen. Wolfert Dalton is een middelbare school voor mavo, havo en vwo met Daltonconcept. Mytylschool De Brug is een school voor voortgezet speciaal onderwijs, voor leerlingen met een lichamelijke beperking, verstandelijke beperking en/of een langdurige ziekte. Juist om verschillen te overbruggen en elkaar beter te leren kennen, zochten de scholen elkaar op. Het project De Argonauten werd geboren. Creatief bedenker en projectleider Jorick Buurtstra vertelt: “In dit project vertellen leerlingen met behulp van film het verhaal van een vreemdeling. Begrip en empathie krijgen voor het feit dat iedereen anders is dan jijzelf liggen hieraan ten grondslag.”

 

Bijzondere ontmoetingen

De scholen pakten het project groots aan en zochten de samenwerking met culturele partijen Digital Playground en Boijmans van Beuningen. Jorick: “Zij hebben zoveel ervaring met visuele expressie en het digitaal vertellen van verhalen, heel inspirerend. Zij hebben het grootste deel van de lessen en workshops voor het project ontwikkeld.” Aanvankelijk was het idee om leerlingen elkáár te laten interviewen, om zo elkaars leefwereld beter te begrijpen. Maar gaandeweg het project bleek dat toch teveel eenrichtingsverkeer te worden. Voor leerlingen van Wolfert Dalton is de wereld van leerlingen van De Brug weliswaar vaak onbekend, andersom is dat veel minder het geval. Jorick: “We wilden dat het voor alle leerlingen die meededen een ontmoeting zou zijn met een leefwereld die zij niet kennen. Samen met onder andere Dona Daria, een Rotterdamse organisatie die werkt aan een inclusieve samenleving, ben ik daarom op zoek gegaan naar personen die de leerlingen konden interviewen op camera. We kozen voor mensen die ze in hun dagelijks leven niet zo snel zouden zien of spreken.” En dat leverde bijzondere ontmoetingen op. Zo spraken de leerlingen onder andere met een autistische vrouw die een zwaar ongeluk had gehad, een lesbische vrouw uit Suriname, een homoseksuele man uit Limburg en een vrouw die met haar man gevlucht was uit Iran.

 

Samenwerken ondanks verschillen

Docent Nederlands Henk van Doren begeleidde het project. Hij deed dat samen met twee collega’s van Wolfert Dalton (docent kunst Monique Flier en docent geschiedenis Angelique Sterks) een en collega van De Brug (docent kunst Sonja Cordemans). Hij is trots op de samenwerking tussen de leerlingen. “Verschillen vallen weg als je samenwerkt, dat bleek ook nu. Er werd onderling samengewerkt zoals er ook binnen klassenverband zou worden samengewerkt. De leerlingen van De Brug konden aanhaken bij leerlingen zonder fysieke beperking, terwijl leerlingen van Wolfert Dalton konden ervaren dat het voor leerlingen met een fysieke beperking soms heel anders is in onze maatschappij.” Jorick – die zelf oud-leerling is van Wolfert Dalton - vult aan hoe leerlingen elkaar in hun kracht wisten te zetten. “Zij lieten elkaar uitblinken in waar ze goed in zijn. Leerlingen van De Brug hielden zich minder bezig met de fysieke workshops en gingen vol voor de interviews. Leerlingen van Wolfert blonken weer uit in de lessen waarbij gewerkt werd aan de visuele omlijsting van de portretten.” Henk: “Ze hebben tijdens het project vooral veel van elkaar en van de samenwerking geleerd. Ik ben onder de indruk van hoe open deze leerlingen zijn. Ze laten zich niet leiden vooroordelen. De naam van het project – De Argonauten – past hier ontzettend goed bij. Deze mythische helden gingen op reis zonder te weten waar ze zouden uitkomen.” Lachend: “Een mooie vondst van Jorick, helemaal omdat onze nieuwbouw aan de Argonautenweg is gelegen. Dat we daar zelf niet opgekomen zijn!”

 

Meerwaarde

De leerlingen deden enthousiast en met plezier mee aan de lessen en de workshops. Henk: “Het 'buitenschools' leren en ervaring opdoen was van grote waarde voor de leerlingen. Dat wij stiekem heel wat aan Burgerschap konden doen, gecombineerd met kunst, was ook pure winst.” Het hele project werd zo professioneel mogelijk aangepakt. Jorick: “De interviews vonden bijvoorbeeld plaats in een mooi uitgelichte studiosetting met green screen. De eindvideo’s hebben we gepresenteerd in de zaal van LantarenVenster mét publiek. Dat zorgt ervoor dat de leerlingen zich serieus genomen voelen en dat is superbelangrijk. Ze zetten zich in en voelen zich verantwoordelijk voor hetgeen waar ze mee bezig zijn. Daarnaast is een professioneel opgezette eindpresentatie een mooie manier om ‘het trots zijn’ aan te wakkeren bij leerlingen. Hoe belangrijk dat is, moeten we niet onderschatten.”

 

Dit artikel is gebaseerd op: Verschillen tussen leerlingen met en zonder fysieke beperking vallen weg bij KunstPakt-project De Argonauten - KCR (kc-r.nl)

 

 

KunstPakt project 

Om dit project te realiseren maakten de scholen gebruik van de KunstPakt-regeling van KCR (een organisatie die zoveel mogelijk Rotterdamse kinderen en jongeren vertrouwd wil maken met kunst en cultuur). Hierdoor was het mogelijk het project op deze schaal op te zetten. Henk: “Zonder die regeling was het beperkt gebleven tot een keertje een gezamenlijke workshop en gezamenlijke presentatie. Door de grootschalige opzet kreeg het project meer uitstraling en waarde voor zowel de leerlingen als hun ouders, als de scholen.”

Meer informatie over KunstPakt vind je hier.

REACTIES VERSCHILLEN VALLEN WEG ALS JE SAMENWERKT

Er zijn nog geen reacties geplaatst.

PLAATS EEN REACTIE
Plaatsen