HOME
EDITIES
RUBRIEKEN
ARTIKELENRekenen op uitstekende basisvaardigheden

Stichting BOOR bouwt aan uitstekend rekenonderwijs voor ruim 16.000 leerlingen in het basisonderwijs

26 juni 2023  |  tekst: Marielle Broekhuizen

Rekenen. Onmisbaar om de wereld om je heen beter te begrijpen. Je gebruikt deze vaardigheid dagelijks zonder er bij stil te staan; aan de kassa in de supermarkt, tijdens het boeken van je vakantie of het maken van je favoriete recept. Stichting BOOR bouwt aan uitstekend rekenonderwijs voor ruim 16.000 leerlingen in het basisonderwijs.

 

“De focus op basisvaardigheden, waaronder rekenen, was er altijd al. De subsidie (zie kader) die wij ontvangen helpt om meer middelen in te zetten op dit onderwerp.” We spreken met Lorenzo Zarkovic, senior adviseur onderwijskwaliteit. Hij heeft ruim 18 jaar ervaring in het onderwijs. Tegenwoordig staat hij niet meer voor de klas, maar adviseert hij scholen bij het verstevigen van hun kwaliteit en is hij een van de kartrekkers van het rekennetwerk van BOOR. Het rekennetwerk is een leergemeenschap voor de rekencoördinatoren met het voornaamste doel om kennis uit te wisselen. Een rekencoördinator in het (speciaal) basisonderwijs heeft als taak om kennis over rekenvaardigheid en rekendidactiek binnen de school verder te brengen en stimuleert verbetering van het reken-wiskundeonderwijs.

 

Samen profiteren
Bij BOOR worden de scholen ondersteund door BOOR Services. Algemene zaken als ICT, personeelsadministratie of onderwijskwaliteit vallen onder deze diensten. “Het voordeel van een groot schoolbestuur is de gezamenlijke aanpak. Lorenzo: “Voor de overdracht van kennis zijn mensen nodig. De arbeidsmarkt in het onderwijs is krap, maar een stichting brede aanpak leert ons samen te werken. Zo zetten wij bijvoorbeeld rekenexperts in op meerdere van onze scholen. Dat maakt het zowel voor ons als de expert aantrekkelijk. Door een samenwerking met meerdere BOOR scholen kan de expert rekenen op een minimale bezetting per week. Ook het inhuren van gastsprekers of extra ondersteuning in de klas zijn voorbeelden van zaken die je als stichting makkelijker aanpakt“. De subsidie basisvaardigheden zet BOOR in volgens het solidariteitsmodel. Niet maar één school profiteert, het is investeren in het rekenonderwijs voor de héle sector basisonderwijs. “Als kwaliteitsadviseur ondervang ik dat scholen op een eiland werken. Met elkaar bouwen we bruggen om de eilanden te verbinden. Waar nodig help ik met bouwen of wijs ik een school de weg. De samenwerkingen en contacten bij al die verschillende scholen maken mijn werk leuk en afwisselend.”

 

Muurtjes bouwen
Leren rekenen is te vergelijken met het bouwen van een muur. Het is een opeenstapeling van stenen (rekenkennis) met cement (vaardigheden). Wanneer de onderste stenen niet stevig staan, dan vallen ook de bovenste stenen om. Het rekenmuurtje is een van de technieken om te achterhalen waar een leerling wat extra aandacht nodig heeft. Lorenzo signaleert veelbelovende ontwikkelingen in het rekenonderwijs: “Ik zie dat er tegenwoordig meer aandacht is voor de oorzaak van rekenproblemen. Kan een leerling niet lekker meekomen of signaleren we moeilijkheden dan gaan we op zoek waar het vandaan komt. Eerst een stapje terug om weer vooruit te kunnen. Dat geeft de leerling meer zelfvertrouwen. Iets anders wat ik zie is dat de rekenlessen realistischer zijn geworden. De rekendoelen zijn kleiner gemaakt, niet meerdere opdrachten in één les proberen te proppen maar een duidelijke focus. Dat zijn volgens mij goede stappen om het rekenonderwijs te blijven verbeteren.”

 

Rekenen bij OBS Over De Slinge  
Maak rekenen leuk! Daar is BOOR basisschool Over De Slinge een uitstekend voorbeeld van. De rekenspecialist van de school is leerkracht van groep 8: juf Danique. Zij besteedt minimaal twee dagdelen per week aan het uitvoeren van rekenbeleid van Over De Slinge. Samen met het team omwikkelt Danique plannen hoe ze beweging en spel kunnen toevoegen aan de rekenlessen. Bijvoorbeeld door naar buiten te gaan of rekenen te koppelen aan de actualiteit, zoals onlangs de ‘week van het geld’. Op school heeft Danique zelfs een ware rekenkamer ingericht. Daar zijn de rekenkasten te vinden met daarin materialen om te gebruiken tijdens de lessen.  

Via haar Instagram en Youtube deelt Danique haar ervaringen in de praktijk. Volg haar voor leuke rekeninspiratie. 

 

Verder werkt de school samen met De Rekenfaculteit. Deze stichting is ervan overtuigd dat ieder kind kan leren rekenen én dat leren rekenen ontzettend leuk en uitdagend is. Groep 7 van Over De Slinge krijgt vier uur extra rekenles per week van hun tutor. In groep 5 krijgen de leerlingen drie uur extra. De lessen vinden plaats op school en onder schooltijd in groepjes van twee leerlingen. Deze vaste tutor komt geheel of gedeeltelijk bovenop het reguliere rekenprogramma van de klas. Een enorme aanwinst voor de leerlingen en de leerkrachten.

Lorenzo Zarkovic - Senior adviseur onderwijskwaliteit
Volg juf Danique voor rekentips

Subsidie basisvaardigheden

 

De overheid investeert de komende jaren structureel € 1 miljard in het onderwijs. Onderdeel daarvan is de subsidie verbetering basisvaardigheden. Scholen kunnen de subsidie aanvragen om de basisvaardigheden (taal en rekenen) te verbeteren en een beroep doen op basisteams.

 

BOOR ontvangt de subsidie voor een deel van de scholen en zet deze in volgens het solidariteitsprincipe. Alle scholen krijgen toegang tot de middelen en kennis die worden ingezet en ontwikkeld om de basisvaardigheden van leerlingen te verbeteren.

 

Voor meer informatie over de subsidie basisvaardigheden en taal en rekenen op school kun je terecht bij de Rijksoverheid.

REACTIES REKENEN OP UITSTEKENDE BASISVAARDIGHEDEN

Er zijn nog geen reacties geplaatst.

PLAATS EEN REACTIE
Plaatsen