HOME
EDITIES
RUBRIEKEN
ARTIKELENDe serieuze taak van Elfida

Elfida is lid van de BOOR leerlingenraad basisonderwijs

01 juli 2024  |  tekst: Karin Koolen  |  fotografie: Jantine Muilwijk

Elfida (11) zit in groep zeven van de openbare Daltonschool Overschie. Ze is een trots lid van de BOOR leerlingenraad basisonderwijs, die dit schooljaar is opgericht. Ik vind het geweldig om met de directrice te praten”, zegt ze.

 

Toen ‘juffrouw Wendy’ (Wendy van Rossum, schooldirecteur van Dalton Overschie) Elfida vroeg om dit interview te doen, twijfelde ze geen seconde. Het hoort immers bij haar nieuwe rol als lid van de leerlingenraad, stelt ze met een serieus en vastberaden gezicht. Sinds dit schooljaar is er een centrale BOOR leerlingenraad voor het basisonderwijs en zíj mocht erbij, een functie die ze vol enthousiasme vervult.

 

Voor dit interview leidde Elfida ons naar een gezellige spreekkamer op de begane grond. Aan de muren hangen kleurrijke posters van het Dalton schoolsysteem, waarop waarden als verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, samenwerking en vooral respect centraal staan. Wanneer we haar vragen of Daltononderwijs anders is dan andere vormen van onderwijs, denkt Elfida even na. "Misschien wel, maar veel scholen houden zich bezig met deze thema’s," zegt ze bedachtzaam. "In de raad zitten leerlingen van allerlei scholen, dus ik kan een beetje vergelijken. Thema’s zoals pesten, social media en je veilig voelen, komen in ieder geval overal terug.”

 

Schema

Haar avontuur begon met een folder die ze van haar meester kreeg waarin een oproep stond voor de leerlingenraad. Elfida's interesse was meteen gewekt, want ze houdt wel van een uitdaging. Ze was toen al klassenvoorzitter, samen met een ander meisje. Thuis vroeg ze meteen: "Mama, kan ik meedoen?"

Vastberaden vulde Elfida de verplichte vragenlijst in. Maar daar stopte ze niet. Ze wilde laten zien hoe serieus ze deze kans nam en maakte op eigen initiatief een gedetailleerd schema van haar weekroutine. In het schema sprongen school en voetbal eruit als haar prioriteiten, en ze liet zien hoe ze haar tijd efficiënt indeelde. Met een goed gevoel diende ze haar schema in. "Dat vonden zij ook, dus ik werd aangenomen," zegt ze met een trotse glimlach.

 

IJsbreker

In totaal heeft ze drie bijeenkomsten bijgewoond, telkens op de woensdag. "De eerste bijeenkomst begonnen we met een kennismakingsspel,” herinnert ze zich, “een soort bingo met vragen zoals 'wat is je hobby?' en 'wat is je favoriete eten?’” Met twintig leerlingen in de raad, die elkaar nog niet kenden, was dit een leuke manier als ijsbreker. “Daarna gingen we eigenlijk meteen aan de slag met het eerste thema."

Dat eerste thema is (sociale) veiligheid. De leerlingen in de raad leren nieuwe dingen, onderzoeken wat er op hun school al gebeurt, vormen hun mening én brengen uiteindelijk een advies uit aan het schoolbestuur. Elfida: ”We bespraken wat een leerling nodig heeft om zichzelf veilig te voelen in de klas en op school, en welke rol de leerkracht en de directeur hierin spelen." De raad verdeelde zich in kleine subgroepjes die hun bevindingen op een groot vel papier zetten. Dit leidde tot nieuwe inzichten. Elfida nam deze inzichten mee terug naar Overschie en besprak ze met ‘juffrouw Wendy’ en de leerkrachten. ”Dat was heel leuk en leerzaam! Tot slot heb ik nog een klassenvergadering georganiseerd. Er is echt veel mee gedaan!”

 

Examen voor de juf

Als klassenvoorzitter had Elfida al meerdere klassenvergaderingen georganiseerd. "We hebben  toen een ideeënbox opgezet," vertelt ze. "Daar konden leerlingen hun ideeën voor school inbrengen. We vroegen onze klasgenoten: 'Wat willen jullie? Wat kan beter op school?' Eén van de dingen die we wilden op Dalton Overschie was een beter schoolplein en begeleiding tijdens het buitenspelen. Vaak waren het BSO-juffen die toezicht hielden, maar zij letten niet altijd goed op of hadden weinig geduld met de leerlingen. We wilden liever onze eigen leerkrachten als begeleiders, in plaats van buitenspeeljuffen die niet goed opgeleid waren."

Toen ze weer bij een vergadering van de raad was, bleek dat dit gevoel ook sterk leefde onder de andere raadsleden. “Ook andere kinderen bleken ontevreden over hun buitenspeeljuffen. We spraken er met elkaar over en kwamen overeen dat buitenspeeljuffen eigenlijk een soort examen zouden moeten doen.” Ze denkt even na. “Het was leuk om te ontdekken dat we dezelfde dingen belangrijk vonden en samen een oplossing konden bedenken”, besluit ze dan.

 

Socialer geworden

Elfida heeft meer geleerd. "Ik ben socialer geworden. Ik heb geleerd samen te werken met kinderen die ik helemaal niet kende en die anders zijn dan ik.” Hoewel ze volgend jaar geen klassenvoorzitter meer is, blijft ze actief in de leerlingenraad en kijkt ze ernaar uit om haar rol voort te zetten in groep 8. “Ik wil de stem van de leerlingen laten horen en echt dingen veranderen. Niet alleen mijn mening of wat ik wil, maar juist de meningen en ideeën van andere kinderen naar voren brengen. Die kans heb ik nu. Dat maakt me trots.”

 

Advocaat of tandarts

Naast haar schoolactiviteiten en haar werk voor de raad speelt Elfida voetbal bij Zestienhoven, waar ze als middenvelder in een meidenteam staat. Ze woont op loopafstand van de school samen met haar vader, moeder, haar broertje van zeven en hun Britse korthaar kat. Ze glimlacht even als ze vertelt dat ook haar nichtje bij haar in de klas zit.

 

En de toekomst? Elfida droomt ervan om advocaat of tandarts te worden. Beide beroepen spreken haar aan, dus de keuze laat ze nog open. "Ik hoop naar de Wolfert school te gaan, misschien tweetalig”, zegt ze. Elfida stelt hoge eisen aan zichzelf, zowel op school als thuis. “Bijvoorbeeld in mijn kamer,” lacht ze. "Ik maak altijd mijn bed op voordat ik naar school ga. Alles moet er goed uitzien.”

 

Elfida's meester heeft gelijk als hij zegt dat ze soms te veel druk op zichzelf legt. "Ik doe dingen liever zelf omdat ik dan weet dat het goed is”, geeft ze toe. Ze is een echte perfectionist en dit kan soms nadelen hebben. "Ik schrijf regelmatig alles over als ik mijn handschrift te slordig vind." Ze notuleert steevast liever zelf tijdens vergaderingen omdat ze dan zeker weet dat het goed gebeurt.  ‘Laat mij het maar doen.’ Toch weet Elfida dat deze eigenschappen haar ook zullen helpen om haar dromen te verwezenlijken. Want opgeven? Dat nooit!

 

Highlights

Met de zomervakantie in zicht neemt Elfida een welverdiende pauze van school en voetbal. Ze gaat met haar familie naar Turkije, brengt ze verheugd uit. Haar highlights schitteren in haar donkere haar, gisteren nog gedaan door de kapper. Nog een paar weken school te gaan, en dan vervolgt haar avontuur. Dit interview was haar laatste actie als lid van de raad voor dit schooljaar, zegt ze, opnieuw met hetzelfde serieuze gezicht als aan het begin van het gesprek. Volgend schooljaar pakt ze de draad weer op.

REACTIES DE SERIEUZE TAAK VAN ELFIDA

Er zijn nog geen reacties geplaatst.

PLAATS EEN REACTIE
Plaatsen